Preko nezakonitosti u radu do mesta u Nadzornom odboru ili od trube do prve violine

Preko nezakonitosti u radu do mesta u Nadzornom odboru ili od trube do prve violine

04.05.2021. 15:37h
*

Vlada Srbije je 28. aprila razrešila stare i imenovala nova članove Nadzornog odbora Beogradske filharmonije. Novoimenovani predsednik profesor Dejan Petrović i novi član Olivera Vučković očigledno su kadar blizak i odan vladajućoj koaliciji, jer su javnosti poznati po prijavama i tužbama koje prate njihov dosadašnji rad, što nikako ne bi trebalo da bude preporuka za imenovanja.

Dr Dejan Petrović, redovni profesor FON-a, javnosti je poznat kao rukovodilac spornog master programa  koji su zajednički izvodili FON i...