Organska poljoprivreda u EU: Sektor koji brzo raste

Organska poljoprivreda u EU: Sektor koji brzo raste

17.09.2020. 11:04h
*

Evropska Komisija objavila je dva izveštaja o organskoj poljoprivredi i uvozu organskih proizvoda u EU. Dokumenti pokazuju da je između 2010. i 2017. godine došlo do naglog povećanja poljoprivrednih površina posvećenih organskoj poljoprivredi, a uloga uvoza organskih proizvoda takođe se znatno povećala.

Ukupan iznos poljoprivredne površine EU posvećene organskoj proizvodnji dostigao je 7% u 2017. godini, uz porast od 70% u odnosu na 2009. To odražava veličinu tržišta Unije, na kome je maloprodaja organskih proizvoda dostigla 34,3 milijarde evra u 2017. godini. Sveukupno, 2016. bilo je gotovo 250.000 organskih farmi u EU, sa tendencijom povećanja, a novih operatera koji su ušli u sistem između 2010. i 2017. bilo je 14.000, iako je ovaj broj delimično neutralizovalo 10.000 bivših organskih proizvođača koji su se vratili na konvencionalne Poljoprivreda. Glavni razlozi za taj povratak bila su ograničenja u proizvodnji ili godine loših žetvi.Što se tiče uvoza organske hrane u EU, ova aktivnost dostigla je ukupnu količinu od 3,4 miliona tona u 2018. godini, pri čemu je Kina bila glavni dobavljač sa preko 415.000 tona proizvoda isporučenih na evropsko tržište, što je 12,7% ukupnog tržišta. Ekvador, Dominikanska Republika, Ukrajina i Turska takođe su imali značajan udeo na tržištu. Među glavnim robama uvozi se tropsko voće i orašasti plodovi, žitarice i uljana pogača. Uvoz je važan deo tržišta organskih proizvoda i povećava izbor potrošača. To je delimično zbog činjenice da oni često isporučuju robu koja se ne može proizvesti u EU ili zauzima privremene tržišne praznine u EU. Izveštaj ukazuje da bi ove praznine moglo biti teže popuniti u organskoj proizvodnji, jer trogodišnji period konverzije povećava vremenski interval između povećanja potražnje i mogućnosti dobavljača iz EU da mogu da povećaju sopstvenu proizvodnju. Tržište organskih proizvoda je tada u izveštaju istaknuto kao da još uvek nije zrelo i ukazuje da njegov rast ima snažan potencijal. Da bi se zadovoljio kontinuirani rast potražnje, očekuje se rast kako domaće proizvodnje, tako i obima uvoza koji ulazi na evropsko tržište.