Odbačene prijave protivkandidata Dolovac

Odbačene prijave protivkandidata Dolovac

11.06.2021. 08:06h
*

Ne samo što je osporena kandidatura bivšeg Okružnog tužioca u Novom Sadu Miodraga Malog, već je komisija Državnog veća tužilaca iz istog razloga odbacila prijavu i druge kandidatkinje koja je pored Zagorke Dolovac, konkurisala za poziciju republičkog javnog tužioca.

Kako je Danasu rečeno u Državnom veću tužilaca, Komisija za utvrđivanje blagovremenosti i potpunosti podnetih prijava na konkurs za izbor kandidata za republičkog javnog tužioca je u toku postupka razmatranja utvrdila da prijave koje su podneli Svetlana Tekić iz Beograda i Miodrag Mali iz Novog Sada, ne ispunjavaju uslove za kandidovanje koji su predviđeni Poslovnikom o radu Državnog veća tužilaca, s obzirom da podnosioci nisu dostavili Veću konkursnu dokumentaciju koja je propisana kao obavezna, shodno čl. 50 Poslovnika.- Iz navedenog razloga prijave ovih podnosilaca su odbačene kao nepotpune, o čemu su podnosioci obavešteni službenim putem uz pouku o pravnom leku u vidu mogućnosti ulaganja prigovora Državnom veću tužilaca u roku od tri dana od dana prijema odluke - navode u DVT-u.