"Novi ekocid nad Zrenjaninom u najavi"

"Novi ekocid nad Zrenjaninom u najavi"

08.04.2021. 08:20h
*

Centar za lokalnu samoupravu ukazuje na zabrinjavajuću činjenicu da je studija o proceni uticaja na životnu sredinu planirane fabrike guma "Linglong" u Zrenjaninu nepotpuna i nezadovoljavajuća.

Proizvodnja guma neminovno prouzrokuje skok u koncentraciji cink-oksida u vazduhu, te je negativan uticaj na životnu sredinu izvestan. U toku realizacije projekta dolaziće do emisije otpadnih gasova, a iz proizvodnih pogona očekuje se ispuštanje ksilena, kao i ugljovodonika bez metana, praškastih materija i neprijatnih mirisa.

U studiji o proceni rizika...