"Mere zakasnele, duh pušten iz boce - teško je vratiti ga"

"Mere zakasnele, duh pušten iz boce - teško je vratiti ga"

22.11.2020. 11:25h
*

Epidemiološka situacija jeste dramatična, višestruko se povećava broj obolelih i zdravstveni sistem je prenapregnut, ocenio je infektolog Dragan Delić u Novom danu.

Veliki problemi postoje i u vezi sa ne-kovid bolesnicima, jer se veoma smanjio broj pregleda. On je rekao da smo u pandemiju ušli organizaciono nespremni, a da su mere u maju bile prevremene, dok su sada kazasnele.

- Pandemija nas je zatekla, mere u maju su bile prevremene, a sad dolazimo u vreme kad su zakasnele. Epidemiološka služba je napravila branu prema...