Ljubodrag Stojadinović: Nekoliko časnih sudija

Ljubodrag Stojadinović: Nekoliko časnih sudija

16.01.2021. 06:00h
*

Parničenje sa Vučićem moglo bi da postane unosan posao. Eno ga Boško Obradović je u prvostepenoj presudi dobio 200.000 dinara. Prvi predsednik na čiju je štetu presuđeno prvi put. Možda ne i poslednji, tužio ga je i Rade Panić za uvredu i iznošenje laži. Pre nego što je potegao tužbu, Panić je izazvao tuženog, da ako sme, izađe na javni TV dvoboj i dokaže ono što je rekao.

Izazvani nije smeo da izađe, nije smatrao da bilo šta mora da dokazuje. Sve što govori, to je konačno, nešto kao presuda u kadiluku. Nije se odazvao ni pozivu sutkinje Aleksandre Čulin Vujić, da iznese svoje građansko viđenje pojmova "lopov" i "fašista" kojim je sa najvišeg mesta u državi - Pinka, oslikao rečenog Boška.