Ljubodrag Stojadinović: Bućka za Gangulu

Ljubodrag Stojadinović: Bućka za Gangulu

07.05.2021. 08:06h
*

Preobražaj Aleksandra Šapića u radikala, ili naprednjaka, kako vam drago, neminovna je evoluciona igra. Kao kod Franca Kafke, u priči punoj teskobe, pomrčine i straha, nalik mučnom snu, u kome se junak Gregor Samsa pretvara u insekta. Tačnije u kukca, koji svoj život okončava izvan svake ideje o slobodi, bespovratno gubeći sve ljudske osobine, pa i izgled.

Moguće je da se Šapić nije menjao, no da je uvek bio to što jeste, tvorba ovdašnje stvarnosti, u kojoj je politika samo sredstvo za negaciju svake doslednosti. Ništa što si rekao ili si možda bio, ništa od principa ne mora da važi. Zar principi i ne postoje da bi bili porušeni? Ko još veruje ranim radovima vaterpoliste, ili sumnja u tamnu biografiju vladara? Obojica su upečatljivi presedani u kratkoj istoriji ovdašnjeg morala. Za njih, on postoji samo kao etički kod, prilagođen dnevnim potrebama svake vrdalame, uzdignute na sam vrh deponije.