Đavo dolazi po svoje

Đavo dolazi po svoje

11.06.2021. 09:06h
*

Bajdenovo “Izvršno naređenje” br. 14033. od 6. juna ove godine i potonja Blinkenova konferencija za štampu dva dana kasnije, jasno opredeljuju na koga će se i kako odnositi novi-stari kurs kojim će se SAD kretati po „Zapadnom“ Balkanu.

Prvo, da raščistimo termin „Zapadni“ Balkan. SAD izričito navodi da se termin po njima odnosi na sve zemlje bivše SFRJ, plus Albanija. Dakle i Slovenija i Hrvatska spadaju u „Zapadni“ Balkan.

Drugo, SAD tvrde da u poslednje dve decenije postoji „miniranje posleratnih sporazuma...