Boško Obradović nedeljom: Na čemu opozicija mora da insistira u dijalogu sa vlašću?

Boško Obradović nedeljom: Na čemu opozicija mora da insistira u dijalogu sa vlašću?

24.01.2021. 06:29h
*

Pred nastupajući dijalog između vlasti i opozicije, koji predsednik lažne i nelegitimne skupštine Ivica Dačić stalno odlaže, još uvek nije postavljeno nekoliko suštinskih pitanja. Nema sumnje da je dijalog jedino mirno rešenje aktuelne političke krize u Srbiji nastale nakon prošlogodišnjih lažnih izbora i da treba da počne što pre. U tom smislu je sve jasnija Dačićeva uloga da opstruiše početak dijaloga i što više potroši vreme do izbora kako se ništa ne bi promenilo na bolje po pitanju izbornih uslova. Međutim, nije dovoljan dijalog radi dijaloga već i njegov kvalitet i koje sve teme će biti na dnevnom redu.

Recimo, važnije pitanje od hitnosti početka dijaloga jeste bitnost roka za završetak dijaloga. Pre određivanja termina za početak dijaloga treba odrediti krajnji rok za završetak dijaloga, jer je za slobodne i poštene izbore presudno da li će ostati dovoljno vremena za sprovođenje onoga što je dogovoreno, a pre svega oslobođenje medija za kritiku vlasti, drugačije mišljenje i glas opozicije. To u praksi znači da dijalog između vlasti i opozicije treba da bude završen najmanje 6-9 meseci pre prvih sledećih izbora da bi birači mogli da čuju da u Srbiji postoji bilo šta sem vlasti i vide demokratsku debatu na osnovu koje bi imali ponuđene sve političke opcije i mogli da se odluče. Jasno je da nema smisla ono što vlast upravo radi, a to je da ako na nešto i pristane to onda bude u poslednji čas i važi samo nekoliko nedelja pred izbore kako bi samim tim bilo bez ikakvog uticaja da ti izbori budu zaista slobodni i pošteni. Ovo se pre svega odnosi na sferu medija koji moraju biti slobodni ne samo u toku izbornog procesa već i između dva izborna ciklusa da bi građani bili objektivno informisani.