SVE ZAMKE JAVNOG DUGA "Ovo je PRTERANO VELIKO ZADUŽENJE za zemlje poput Srbije!" Kakva je to onda Srbija zemlja?

SVE ZAMKE JAVNOG DUGA "Ovo je PRTERANO VELIKO ZADUŽENJE za zemlje poput Srbije!" Kakva je to onda Srbija zemlja?

04.05.2021. 16:47h
*

Analizirajući budžetsku kasu, drastično prekrojenu nakon samo četiri meseca od usvajanja originalnog budžeta za ovu godinu, članovi Fiskalnog saveta naveli su da je zbog rasta budžetskog deficita za dve milijarde evra neminovno povećanje javnog duga na oko 61 ili 62 odsto BDP-a na kraju 2021. i naglasili da je to „preterano veliko zaduženje za zemlje poput Srbije“. Kakva je to onda Srbija zemlja? Zbog čega za nju ne važi kriterijum iz Mastrihta, koji granicu podnošljivosti javnog duga propisuje upravo na tih 60 odsto?