PRODAJ DRŽAVNU BANJU, UZMI PARE Kako funkcioniše sistemska korupcija u Srbiji

PRODAJ DRŽAVNU BANJU, UZMI PARE Kako funkcioniše sistemska korupcija u Srbiji

23.02.2021. 17:31h
*

Prodajom Kuršumlijske i Vranjske banje ispod tržišne vrednosti prekršeni su brojni zakoni i ugroženo je zdravlje građana, navodi se u novom izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije, čime je potvrđeno pisanje NIN-a od 13. i 20. februara 2020. Savet sumnja da je prilikom prodaje te dve banje bilo "sistemski organizovane korupcije širokih razmera, usmerenih, sa jedne strane, na svesno pričinjavanje materijalne štete Fondu PIO i Republici Srbiji, a sa druge svesno omogućavanje trećim licima da se činjenjem ili nečinjenjem od strane Fonda i pojedinih državnih organa svesno obogate na račun njihove imovine, kupovinom nepokretnosti po cenama nižim od tržišnih".