Pregled srčanih arterija na CT skeneru - koronarografija

Pregled srčanih arterija na CT skeneru - koronarografija

07.04.2021. 13:04h
*

Kardiovaskularne bolesti (KVB) bolesti srca i krvnih sudova su vodeći uzrok smrti u svetu a i u Srbiji. Svake godine od kardiovaskularnih bolesti umre preko 17 miliona stanovnika, 85% od ovih smrtnih ishoda je usled akutnog infarkta miokarda ili šloga.

U kardiovaskularne bolesti spadaju :

Kompjuterizovana tomografija – CT koronarografija je test slike koji pregleda arterije koje dovode krv u vaše srce. Koronarografija se obično izvodi radi dijagnoze uzroka bolova u grudima ili drugih simptoma.

...