Srpska asocijacija industrije video igara i UNICEF u Srbiji potpisali sporazum o saradnji

Srpska asocijacija industrije video igara i UNICEF u Srbiji potpisali sporazum o saradnji

08.04.2021. 07:59h
*

Srpska asocijacija industrije video igara (SGA) i UNICEF u Srbiji potpisali su sporazum o saradnji sa ciljem da se deca i mladi, koji koriste igre i igračke platforme, osnaže i da na odgovoran i bezbedan način ostvare koristi od digitalizacije i igara.

UNICEF i SGA se rukovode činjenicom da kreatori digitalnih igara, koje privlače vreme i pažnju dece i mladih širom sveta, imaju ogroman potencijal i odgovornost da oblikuju svoje platforme na načine koji do maksimuma dovode pozitivne, a na minimum svode negativne uticaje na decu. COVID-19 je prouzrokovao eksploziju u onlajn gejmingu među svim starosnim grupama, ukazujući da je gejming postao centralni element zabave 21. veka kao jedna od najbrže rastućih industrija, ali i kultura u svetu.