Naučnici: Metoda koja podstiče ćelije raka da se samounište

Naučnici: Metoda koja podstiče ćelije raka da se samounište

18.10.2020. 19:22h
*

U eksperimentu se pokazalo da je Nano-pPAAM ubio oko 80 odsto ćelija raka dojke, kože i želuca kod miševa, približno isto koliko uspevaju i trenutni lekovi za hemioterapiju, ali bez svih neželjenih efekata.

Iako opasna za ćelije raka, ova supstanca se zasniva na nanočesticama silicijum-dioksida koje su američki regulatori hrane i lekova klasifikovali kao sigurne za ljude.

U jednoj od najnovijih eksperimentalnih metoda koju su naučnici uveli u lečenju raka, koristi se napad skrivenog ''Trojanskog konja'' koji...