Primena probiotika kod bolničkih infekcija

Primena probiotika kod bolničkih infekcija

04.03.2021. 09:00h
*

Tokom prvog talasa pandemije Covid-19 veliki broj ljudi uzimao je antibiotike na svoju ruku, ne konsultujući se sa lekarom ili farmaceutom.

Sa prof. dr Brižitom Đorđević, sa Katedre za bromatologiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, razgovaramo o tome kakve mogu biti posledice takvog ponašanja i da li je moguće sprečiti ga.

Antibiotici su uz lekove protiv bolova najčešće korišćeni medikamenti, i često su predmet zloupotrebe. Iako imaju ključnu ulogu kada je u pitanju lečenje infekcija i spašavanje života,...