Kolona Srba je krenula, a onda je ustaša uzeo malu Anku iz ruku njenog oca, i nakon toga ova devojčica nikad više nije viđena!

Kolona Srba je krenula, a onda je ustaša uzeo malu Anku iz ruku njenog oca, i nakon toga ova devojčica nikad više nije viđena!

23.02.2021. 08:56h
*

“Kad ne bi bilo dece, ratovi bi sigurno bili manje strašni" - neko je tada zapisao

Jasenovac je bio najveći logor smrti u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj na prostoru okupirane Jugoslavije za vreme Drugog svetskog rata, samo tridesetak kilometara nizvodno nalazio se logor u kojem su prevashodno bili stacionirane žene i deca.

Veliki broj nedužnih života je tada oduzet od strane ustaša koje nisu birali način kako će zauvek da se "reše" Srpkinja, ali i njihove dece.

Anka Ilišević rođena je 1938. godine u selu...