Kog dana ste rođeni, takvo ćete breme nositi!

Kog dana ste rođeni, takvo ćete breme nositi!

18.10.2020. 10:26h
*

Svaki dan u mesecu ima svoje karakteristike koje utiču na formiranje ličnosti

Svaki dan u mesecu ima svoje karakteristike koje utiču na formiranje ličnosti – izbor profesije, ponašanje u društvu, na potajne želje i ambicije, na život udvoje.

Ukratko, one određuju sudbinu svakom čoveku. Proverite na sopstvenom primeru koliko je to tačno, prema tumačenju jednog od najpoznatijih astrologa svih vremena, Giordana Brunu, koji je ovo otkrio još u 15. veku!

Ako ste rođeni…

1. u mesecu – Vi ste vođa, imate snažnu...